[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

Tina mà 17 dì GN =))
hơn 20 r` =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:59 Ngày 10 tháng 6 năm 2011