[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

còn thằng mặt lợn anh nhat nguyen minh j đấy nữa, ae len ném đá chết mẹ nó đêĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:51 Ngày 09 tháng 6 năm 2011