[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

tam cuoi trong thay khu~ng maĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:56 Ngày 27 tháng 6 năm 2011