[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b...":

Nói chuyện vòng vo, nhảm nhí. AI cũng đặc biệt thế 9.xinh thành gì. Mấy tấm đó chả có gì, cứ để cho thế hệ con em xem cho nó sợ, nếu xoá cũng có các mem của 9xinh copy sang web khác thôi, như anh 556 nhà ta ^^Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:53 Ngày 05 tháng 6 năm 2011