[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

chang tai ai het, cai j den thi den thuiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:08 Ngày 03 tháng 6 năm 2011