[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về 7 năm tù vì rủ bạn... ăn người yêu 16 tuổi.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "7 năm tù vì rủ bạn... ăn người yêu 16 tuổi":

Tao Dang Hoc TruoNG tOT dONG nAY`. vU.. nAY` XAY? RA CACH DAY VAI` NAM ROI`.. DIA DIEM LA` XA TOT DONG hUYEN cHUONG mY.. tINH Ha` Tay Day Ma`.. Tao sUONG tRUONG nAY` tHI CAP3 CON RINH DANH DAYĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:46 Ngày 07 tháng 6 năm 2011