[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

mấy cái đứa bệnh hoạn là thế, từng ấy tuổi rồi mà cứ muốn nổiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 07:14 Ngày 18 tháng 6 năm 2011