[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

nói thật 1 khi đả chấp nhận chơi thì chấp nhận hậu quả nên bạn mob của 9xinh ảnh nguyên góc sao để zay bạn dừng nên che làm gì để rồi cứ ỷ y vào post ảnh lên sẻ dc che như zay thj sao mà hết dc cái nạn tự sướngĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:34 Ngày 10 tháng 6 năm 2011