[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn hớ hênh và khiêu khích.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn hớ hênh và khiêu khích":

LOI TIEN TRI
khoảng vài năm nữa vn đâu đâu cũng thấy Gà :D AmenĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:27 Ngày 01 tháng 6 năm 2011