[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Bảo đại ca đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

ĐKM thằng chó tàu này, nhìn cái mặt là bít ba tàu rồi, mày cuốn gói về tàu ở đi ko thôi là mất mạng đó.
Còn cái thằng chó số 50 nữa mày mún đi theo nó lun hả màyĐược đăng bởi Bảo đại ca vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:18 Ngày 07 tháng 6 năm 2011