[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Tao sẽ tìm đến tận nhà và giết chết con chó này.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:57 Ngày 18 tháng 6 năm 2011