[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b...":

mak` no' lua` ah dey.ckac ckan' k faj? me no' ns dau.no' lua` ah dey'.la j` may' con nay`.cag ngay` cag` mat day.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:09 Ngày 04 tháng 6 năm 2011