[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Vân, nước mắt sexy, hàng chuẩn ko cần chỉnh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Vân, nước mắt sexy, hàng chuẩn ko cần chỉnh":

con nay`ko paj la` kave thj tao dj =dau`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:57 Ngày 15 tháng 6 năm 2011