[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

Vụ này thì phải để mấy khẩu Pháo "Nghiện" của VN mới bắn hạ được bọn máy bay này!!!:>Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:50 Ngày 22 tháng 6 năm 2011