[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

dkm thang cho nay.Cut ngay khoi dat nuoc VIet Nam cua tao.Dkm thang cho' phat ngon loan vlĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:01 Ngày 06 tháng 6 năm 2011