[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình":

Yêu bé đi,
bé sẽ cho anh baby. Baby ấy bị si (sida) và đời anh từ đấy cũng sẽ đi.Yêu bé đi,
bé sẽ cho anh baby. Baby ấy bị si (sida) và đời anh từ đấy cũng sẽ đi.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:43 Ngày 28 tháng 6 năm 2011