[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

viec nha ai nha ay xu. may ong sai gon xem the nao di chu, toi o hp nen chiu, dcm cai thang cho nay ma o hp thi no co song cung thanh tat.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:51 Ngày 07 tháng 6 năm 2011