[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

DKM BỌN TÀU NÓ CHO GAME ONLINE VAO VIET NAM ĐỂ LÀM NGU DÂN ĐẤY BMAY BỎ LUÔN GAME TRUNG QUỐC ĐÊĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:17 Ngày 12 tháng 6 năm 2011