[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Girl Việt Nam sexy, quyến rũ phần 21.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Girl Việt Nam sexy, quyến rũ phần 21":

cái bạn chính giữa có mấy tấm chụp đánh bi-da là ng` đàng hoàng nhé, đừng có thấy ng` ta xinh, nỗi tiếng rồi lên mà nói này nọ, đúng là miệng thiên hạĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:30 Ngày 24 tháng 6 năm 2011