[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Subi, nữ rapper đang khát trai, thiếu tiền!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Subi, nữ rapper đang khát trai, thiếu tiền!":

du'g 1 ca^u...che'm che^'t ne^'u ga.pĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:04 Ngày 26 tháng 6 năm 2011