[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

neverdie2015 đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

Móa hàng độc của bọn tàu àk , bay không cần nguyên liệu :D:DĐược đăng bởi neverdie2015 vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:55 Ngày 16 tháng 6 năm 2011