[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Kêu gọi tài trợ!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kêu gọi tài trợ!":

đéo có tiền thì dẹp mẹ đi
đụ má ở ko wá làm mấy trò hôi lôg
Ai rãnh hág lắm mới tài trợ cho màyĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:43 Ngày 17 tháng 6 năm 2011