[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vợ yêu của Góc Nhìn!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vợ yêu của Góc Nhìn!!!":

anh đóng dấu ở chõ nào ý nhỷ, cho anh em xem chỗ đóng dấu đê, hê hêĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:39 Ngày 24 tháng 6 năm 2011