[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Gửi thông tin của bạn tại đây.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Gửi thông tin của bạn tại đây":

Đúng là web này cũng hay nhưng mà vô mà GN cứ che hết thì cũng như không xem chỉ để thêm tức.thà che thì hơi hơi thôi chứ che hết cũng như không.z xem làm j.tức ối máuĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:34 Ngày 17 tháng 6 năm 2011