[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

Ma^y' pa diu' de~ y' con di alizabeth do~ ak`?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:48 Ngày 22 tháng 6 năm 2011