[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

èo..đúng là bọn tàu nó điên thật rồi................mẹ kiếp tụi nó..bành trướng thế lực quân sư biển ra vs ý đồ xâm chiếm biển đông..thật là khốn nạn...VN ta mòa có 1 cử chỉ vũ trang nào nó sẽ tấn cong mình và chắc sẽ có chiến tranh.,..dân của nó như thế này nè..hèn gì nước của nó cũng như thế..tồi thật! motherfuckers.......Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:37 Ngày 16 tháng 6 năm 2011