[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

truyen j dau ma cho` lau kinh...........viet tiep dj chu.....Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:36 Ngày 08 tháng 6 năm 2011