[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cave Việt Nam được giới thiệu đến 60 nước trên thế....

kangtar đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cave Việt Nam được giới thiệu đến 60 nước trên thế...":

ui, cứ tưởng ;))Được đăng bởi kangtar vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:38 Ngày 08 tháng 6 năm 2011