[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se...":

trời ơi, kô thể hiểu nỗi nó đang làm cái gì, nhà giàu rãnh rỗi sinh nông nỗi, đúng là rẻ rách, đcm làm ba cái trò rùi bu quá, thật là xầu hổ, con mẹ thằng cha nó mà bít thì thế nào nhĩ, 8000 tác fẩm kinh điển,ồ có thể sánh ngang = danh nhân rồi,đcm mày chứ đồ rẻ rách,hết chiện làm đi khoe hàng.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:16 Ngày 04 tháng 6 năm 2011