[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Nếu truyện thứ 1 là do GN chế ra thì quả là khâm phục.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:26 Ngày 09 tháng 6 năm 2011