[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

da xac nhan. ngay mai tin tuc se co muc " phat hien xac 1 sv trong thung giac "Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:35 Ngày 15 tháng 6 năm 2011