[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình":

Tuoi wa wa tuoi add nick anh di em mUon gi Anh cUng chi :x anh yeu em! bi.smile Add nIck Anh nha e ^^Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:39 Ngày 09 tháng 6 năm 2011