[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video: Vượn... vỗ mông hổ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video: Vượn... vỗ mông hổ":

bai' fuc. ^^~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:44 Ngày 14 tháng 6 năm 2011