[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

giết chết tụi trung quốc đi!!!!!!!! đập vỡ mõm tụi nó ra đi!!!!!!!!!!!!!!!! tụi chó má trung quốc! Tao thề tao mà biết tiếng tụi bây tao sẽ chỉ thẳng mặt tụi bây mà chữi chết mẹ tụi bây hết đi! lên web tụi nó thả virus hack hết đi!!!! fá nát toàn bộ thông tin của tụi nó đi! đánh sập mạng lưới inter của tụi chó đẻ đó đi!!!!!!!!!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:52 Ngày 23 tháng 6 năm 2011