[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

wjn ruồi,,,,mình pận wớ ckưa đọc đc nhưng mỳnh bt n0ák sẽ hay cực nếu kác pạn kãm thấy thick nóak,,,,thanks nhớk,,,,,dkm puồi vào chym rồi,,,,,:")Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:32 Ngày 22 tháng 6 năm 2011