[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

mặt như cai mặt lồz vú thì cũng tảm ổn con này diss free thì dc chứ tốn tiền thì đéo nên các bác àĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:02 Ngày 28 tháng 6 năm 2011