[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

đkm thằng chó má này .Nó mang quốc tịch chó àh ? AE nào ở HCM hỏi thăm nó đi .shjt mẹ nóĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:43 Ngày 06 tháng 6 năm 2011