[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

choài hoang man đéo gì ko bik,GN cho xem ãnh thật xem nào,che che kiũ đó bố thằng nào bik dc máy bay bọn Tàu kinh cỡ nào,vãi lò thậtĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 05:32 Ngày 18 tháng 6 năm 2011