[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

dis me mo^~i ma^'y ka'i hi`h k0n kia cho nhi`n vu' ma` ma^'y bo^' da~ chu?i nhau loa.n ro^`i!sao pha?i nhu the^' nhi?dis me ka'i loa.i k0n ga'i na`y toi chi? mog sao no' bi. ma^'y tha`g die^n o? ngoa`i duo`g pha'o da`n cho la`n sao he't khoe ha`g...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:05 Ngày 15 tháng 6 năm 2011