[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

con nay dien me. roiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:46 Ngày 06 tháng 6 năm 2011