[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

bon màj mới gọi là ác đó lũ bắc kì =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:07 Ngày 06 tháng 6 năm 2011