[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

đọc lại phần 1 đi cha, lạnh người quáĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 02:08 Ngày 25 tháng 6 năm 2011