[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vợ yêu của Góc Nhìn!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vợ yêu của Góc Nhìn!!!":

goc' nhjn` khj nao` cho xjn kaj anh AE xem mat kaj'=))~ dj duong gap k laj an dap=))~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:20 Ngày 12 tháng 6 năm 2011