[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Porn sinh năm 94 và bé Trần với dáng ngồi rất l....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Porn sinh năm 94 và bé Trần với dáng ngồi rất l...":

Bác 11 nói không hay, phải là :
'' Hoa đẹp nào chẳng lắm gai
Gái đẹp nào chẳng phá thai lắm lần''Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:12 Ngày 27 tháng 6 năm 2011