[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Kun đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Djs mẹ chó ăn cức cho ăn cức xog rùi mún nói gj thj nói hả ngứa lồn thì đút lỗ chó đyĐược đăng bởi Kun vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:36 Ngày 05 tháng 6 năm 2011