[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về":

Cái bọn "Trung Hoa ăn cức" (chứ ko fải anh hùng)sẽ có ngày bị diệt vongĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:22 Ngày 07 tháng 6 năm 2011