[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

Hâm mộ truyện của anh rồi đấy. Anh cố gắng hàng tuần up truyện lên cho mọi người thưởng thức tài văn của anh nhéĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:58 Ngày 24 tháng 6 năm 2011