[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

0986114447 sdt em no' neĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:37 Ngày 10 tháng 6 năm 2011