[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

dm đúng là lưu manh giả danh trí thức - ăn cức mà tg~ ăn socola k0k ak` !!! nghĩ sao nói dc câu đó hay gê , nghe là mún nhét cục cức dzào mồm nó 0y`Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:58 Ngày 10 tháng 6 năm 2011