[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

Hay quá anh oi! Nhưng sao không đặt tiêu đề là "Nước mắt yêu tinh" Thêm chữ của vào làm gì hả anh!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 08:00 Ngày 25 tháng 6 năm 2011